יישום

Underground pipeline

צינור תת קרקעי

Irrigation System

מערכת השקיה

Water Supply System

מערכת אספקת מים

Equipment supplies

אספקת ציוד